Komplikace po operaci katarakty

Tak jako každá operace, tak i operace katarakty má své komplikace, kvůli kterým nemusí zákrok dopadnout podle očekávání chirurga i majitele zvířete.

V následujícím shrnutí jsme se pokusili probrat všechny komplikace, které se mohou i při vysoké erudici chirurga a maximální předoperační přípravě přihodit. Smyslem tohoto výčtu ale není případné zájemce o operaci odradit. Spíše je nutné, aby každý, kdo se připravuje na operaci, si uvědomil, že jde o operaci živého organismu, která může dopadnout naprosto různě, tak jako je každý živočich a jeho oko jiné. Není to operace s čísly, kde výsledek je vždy stejný (jako že 1 + 1 = 2). Prostě chirurgové ví, že operace mívají komplikace a je potřeba umět komplikace, i když se jim erudovaný chirurg vyhýbá, zvládat. A každý pacient si musí uvědomit, že jeho operace je jedinečný a neopakovatelný výkon v tom smyslu, že každé oko je jiné a chirurg musí každý postup podle toho lehce modifikovat.

 

 

Ruptura zadního pouzdra během operace

Tato komplikace bývá častá, pokud je šedý zákal operován pozdě. Ve stadiu zralé nebo přezrálé katarakty je pouzdro křehké a závěsný aparát oka je zčásti autolyzován, takže i při velmi šetrně prováděné operaci může dojít k porušení zadní části pouzdra. Pokud je trhlina malá, příliš to zkušenému chirurgovi nevadí, ale při velké trhlině svědomitý chirurg obvykle novou čočku do oka neimplantuje, protože hrozí její pád do sklivce.

 

 

Choroidální ablace z hypotonie oka

Vzhledem k tomu, že oko při operaci otevíráme tunelovým řezem malé šíře a oko okamžitě vyplňujeme vyskoelastickým matriálem, k operační hypotonii nedochází, takže v naší praxi jsme se s touto komplikací zatím nesetkali. Jde však o komplikaci , která se spontánně upravuje několik měsíců po operaci bez následků vzhledem k vidění.

 

 

Odtržení čočky a pád do sklivce během operace

Pokud se pustíme do operace přezrálé katarakty, může k této komplikaci dojít (ale asi by k ní došlo časem i bez operace zcela spontánně). V tomto případě se stará čočka v oku ponechá ve sklivcovém prostoru. Novou čočku nelze implantovat, takže zvíře operací získá pouze schopnost hrubé orientace. Šedé zákaly je nutné operovat včas, aby k této komplikaci nedocházelo.

 

 

Pooperační hnisání

Toto je velmi vážná komplikace, ke které by nikdy nemělo dojít (a naštěstí k ní dochází naprosto výjimečně). Při včasném rozpoznání a následně při nasazení vysokých dávek antibiotik lze oko zachránit, jinak obvykle končí ztrátou oka a vidění.

Této nejzávažnější chirurgické komplikaci předcházíme přísnou asepsí, používáním jednorázového chirurgického materiálu (nože atd.), prověřených pomocných materiálů (viskoelastický materiál) a nakonec aplikací antibiotik do irigačního roztoku při operaci.

 

 

Druhotný šedý zákal

Toto je naopak relativně častá pooperační komplikace, která nemá velký význam. Je způsobena druhotným zkalením pouzdra za čočkou a podle stupně zkalení zhoršuje vidění. Pokud je zadní pouzdro hodně zkalené, lze provést buď chirurgické protětí pouzdra nebo se pokusit o vytvoření otvoru laserem.

 

 

Dechová a srdeční zástava

Tato událost vede k smrti zvířete během operace.

Před operací však zvíře pečlivě vyšetřujeme po celkové stránce a po dohodě s majitelem riziková zvířata neoperujeme. Během operace užíváme šetrná anestetika poslední generace a hlavně důsledně u všech operovaných monitorujeme základní životní funkce pomocí moderních přístrojů běžně užívaných k tomuto účelu v humánní medicíně.

Z tohoto důvodu jsme zatím tyto problémy neměli, i když v odborné literatuře jsou popsány.