Jak připravit psa na operaci šedého zákalu (před a po operaci)?

Základním předpokladem úspěchu operace je spolupracující majitel a a spolupracující pes.

Majitel by měl rozumět principu operace a měl by akceptovat danou pooperační péči a tím také určitá pooperační omezení pro svého psa. U psa je výhodné, pokud je spíše klidné povahy.

V následujících odstavcích budou rozebrány základní pokyny před a po operaci.

 

 

Před operací:

Týden před operací je vhodné začít kapat antibiotické kapky s kortikoidy. Tyto kapky zajistí eliminaci případné infekce ze spojivek a zároveň podstatně zmenší reakci na implantovanou nitrooční čočku. (Optimální je např. Maxitrol kapky 3x denně do oka, které bude operováno).

Pokud již nemáte hotové předoperací vyšetření, provedeme ho těsně před operací. Toto vyšetření obsahuje základní biochemické vyšetření, EKG a rentgen srdce a plic.

Operace není složitá, ale pes se operuje pouze v případě, že celková anestezie neohrozí jeho stav a život.

 

 

Během operace

Pes je uveden do celkové anestezie a během asi půlhodinové operace jsou monitorovány dýchací a krevní plyny (zejména saturace kyslíkem) a EKG.

Na začátku operace se musí do oka provést řez. Ten je sice díky použití fakoemulzifikace a pak ohebné nitrooční čočky jen 3,8 mm široký, ale na konci operace je nutné ho zašít jedním až dvěma stehy.

 

 

Těsně po operaci

Po operaci se pes asi během 15 minut vzbudí. Někteří citlivější psi jsou lehce zmatení jako následek anestezie, díky analgetické medikaci během zákroku ale nepociťují bolest. (Navíc čočka, která se operuje, nemá nervy a citlivá je pouze rohovka, ve které je řez široký 3,8 mm).

Po operaci je psu nasazen límec jako ochrana oka před zraněním. Pít nemusí, protože během zákroku je napojen na infuzi fyziologického roztoku. Jíst může po 3 hodinách po operaci.

 

 

První dny po operaci

Po operaci dostane pes límec, který nosí 14 dní a majitel mu kape dva druhy očních kapek. Pokud není tento pooperační režim dodržen, hrozí komplikace, nutnost případných dalších zákroků a nakonec neuspokojivý výsledek operace.

Pes nosí ochranný límec trvale, není sundaván ani při jídle.

První týden jsou vkapánány do operovaného oka atropinové kapky spolu s kapkami obsahujícími antibiotika a kortikoidy. Tato kombinace zajišťuje, že dojde k co nejrychlejšímu zklidnění pooperační reakce a nedojde k případnému průniku infekce operační ranou do oka.

Po týdnu jsou odstraněny stehy, toto je provedeno v krátké anestezii pod operačním mikroskopem. Zároveň je tak provedena kontrola usazení čočky v oku a kontrola celého pooperačního nálezu.

Pes nosí límec ještě další týden a kape už jen antibiotické kapky s kortikoidy. Ty kape asi ještě 3 týdny. (V tomto období jsou důležitější kortikoidy, protože tlumí reakci oka na umělou čočku a blokují případný rozvoj druhotného šedého zákalu (což občasné zkalení pouzdra vlastní oční čočky za umělou nitrooční čočkou).

 

 

Naše tipy pro aplikaci očních kapek pro vašeho psa.

Týden před operací:

  • Maxitrol kapky 3x do oka k operaci

První týden po operaci:

  • Atropin kapky 0,5 % - 1,0 % 1 - 2 denně
  • Maxitrol kapky 5x denně
  • límec

Další týden po operaci:

  • Maxitrol kapky 3x denně
  • límec

Další 3 týdny:

  • Maxitrol kapky 3x denně

 

 

No a pokud celá operace bude probíhat normálně, týden po operaci bude pes vypadat takto:

Na fotografii je patrný rozdíl mezi výbavností reflexu v dosud neoperovaném oku a v oku po operaci (vpravo). Levým okem tento pes vnímá pouze rozdíl mezi světlem a tmou, zatímco pravým okem už normálně sleduje.