Mylné představy o šedém zákalu a operaci katarakty

O šedém zákalu a zejména o jeho možnosti chirurgického léčení se traduje spousta nepřesností, které vedou často k nedorozumění mezi lékařem a nemocným. Obvyklým výsledkem špatného porozumění možnostem operace je buď přehnané očekávání ("dáme si ho opravit") nebo terapeutický nihilismus ("stejně je to nanic, akorát je to moc peněz").

Obvyklé mýty kolem tohoto onemocnění a jeho operace jsme se zde pokusili rozebrat

 

 

Šedý zákal je blanka, kterou stáhnou laserem a můžeme jít domů.

Šedý zákal není blanka v oku, ale zkalená oční čočka. Nic se zde nestahuje, obsah zkalené čočky je nutné odstranit z oka ven. Šedý zákal nelze operovat laserem, protože laser se užívá k operaci na zavřeném oku a tkáně pouze narušuje nebo rozrušuje. V případě šedého zákalu je nutno obsah čočky nejen rozmělnit (ultrazvukem), ale i odsát. Proto se jedná o klasickou operaci s operační ránou při okraji oka, která se v případě operace u psů musí navíc díky jiným mechanickým vlastnostem rohovky zašít. Navíc operační ránou se do oka implantuje nová čočka.

 

 

Choroidální ablace z hypotonie oka

Vzhledem k tomu, že oko při operaci otevíráme tunelovým řezem malé šíře a oko okamžitě vyplňujeme vyskoelastickým matriálem, k operační hypotonii nedochází, takže v naší praxi jsme se s touto komplikací zatím nesetkali. Jde však o komplikaci , která se spontánně upravuje několik měsíců po operaci bez následků vzhledem k vidění.

 

 

Šedý zákal musí nejprve uzrát, pak půjdeme k doktorovi na operaci.

Toto tvrzení platilo v době, kdy se katarakta operovala technikou intrakapsulární extrakce a kdy operace v jakémkoliv jiném stadiu hrozila většími nebo menšími operačními komplikacemi. V současnosti, kdy se šedý zákal odstraňuje ultrazvukovou sondou, je naopak vhodné operaci provést včas, protože ve stadiu maturní (zralé) katarakty se zákrok provádí obtížně, jádro čočky je velmi tvrdé, operační pole nepřehledné a často se operace vyvíjí takovým způsobem, že novou čočku nelze do oka implantovat.

 

 

Psovi není potřeba šedý zákal operovat, stejně špatně vidí a orientuje se čichem.

Toto je častá představa o způsobu orientace psa v prostoru. Pes má sice pravděpodobně nižší zrakovou ostrost než člověk a pravděpodobně vnímá zrakový vjem bez rozlišení barev (na což usuzujeme z hustoty světločivných elementů na sítnici a z jejich typů), ovšem pokud Váš pes při vycházce zakopává o obrubník chodníku, pak mu zřejmě citlivý nos moc nepomáhá.

Nakonec o efektivitě operace se denně přesvědčujeme u našich pacientů, kteří mají tento zákrok za sebou.

 

 

Dědečkovi operovali kataraktu a druhý den četl noviny. Tak půjdeme na operaci a pak na výlet.

Mezi operací katarakty v humánní a veterinární medicíně je několik zásadních rozdílů. Lidé jako pacienti se dostavují dnes k operaci v samotných počátcích šedého zákalu, kdy se operace provádí snadno a čočka není příliš tvrdá. Majitelé psů ale s operací váhají, často o nemoci svého svěřence nevědí a tak se k operaci dostaví ve stadiu zralé katarakty, kdy je zornice oka bělavě zbarvena, čočka je velmi tvrdá a celá operace je technicky podstatně náročnější a zdlouhavější. V těchto případech je i pooperační hojení delší.

 

 

Psa mi odoperují a bude vidět jako rys (jako když byl štěně ...)

Psi mají, stejně jako lidé, poměrně často některé formy sítnicových degenerací. Pokud není možné před operací sítnici oka vyšetřit (což je časté u pokročilého stadia katarakty, kdy je čočka už zcela neprůhledná), pak bývá často chirurg i majitel překvapen nepříliš uspokojivým výsledkem operace, kdy svěřenec sice vidí podstatně lépe než před operací, ale nikoli tak jak by si to chirurg i majitel představovali. Bývá to právě kvůli sítnici, která musí pro správnou funkci oka pracovat bezchybně.

 

 

Čočku není potřeba do oka dávat, pes stejně moc nevidí a pro orientaci to stačí.

Člověk po odstranění čočky, pokud má jinak oko zdravé, vidí asi tak, že na délku natažené paže rozezná počet prstů na ruce. U psa je vidění bez čočky zřejmě podstatně horší, protože psovi z oka odstraníme +40,0 dioptrií lomivého aparátu oka narozdíl od pouhých +20,0 dioptrií u člověka.

 

 

Psík po operaci nějakou dobu viděl, nyní je to zase horší.

Doktor to udělal špatně (zvrtal, zkazil, zvoral, ...)

V oku se pravděpodobně vytvořil druhotný šedý zákal, což je méně častá pozdní pooperační komplikace. Podstatou této pozdní komplikace je zkalení dříve čiré zadní části pouzdra, do kterého se umělá čočka implantuje. Tento problém lze snadno odstranit laserem (v tomto případě je jeho užití v operaci katarakty oprávněné). Tato komplikace bývala v humánní oftamologii velmi častá, nyní se její četnost dramaticky zmenšuje díky novým materiálům užívaným pro výrobu nitroočních čoček (hydratované akryláty).

 

 

Psovi je deset let, operaci už stejně nepotřebuje.

Zkuste tohle říci třeba své babičce, až bude mít šedý zákal.