SOUČASNÁ TECHNIKA operace šedého zákalu

Operace šedého zákalu se vyvíjela do současné podoby asi 4 000 let . Dnes se standardně provádí technikou fakoemulzifikace - tzn. odstraněním obsahu čočky pomocí ultrazvuku. K tomu se používá speciální přístroj, jehož pracovním nástrojem je fakokoncovka, která se zavádí při operaci do oka a s kterou chirurg manipuluje.

Fakokoncovka pracuje jako miniaturní sbíječka. Její dutý hrot kmitá na frekvenci ultrazvuku a odděluje tím části tvrdého neprůhledného jádra čočky, které jsou zároveň odsávány. Přitom je do oka přiváděna tekutina, která koncovku chladí a zároveň zajišťuje, aby při odsávání fragmentů čočky mělo oko stále svůj kulovitý tvar.

 

 

Fakokoncovka obsahuje několik krystalů.

Fakokoncovka obsahuje několik krystalů, které na základě piezoelektrického jevu vytvářejí ultrazvukové kmitání.

Hrot koncovky se zavádí při operaci do oka. Tvrdý kmitající hrot fakokoncovky je ukryt v silikonovém obalu (modrý), mezerou mezi obalem a hrotem proudí do oka dvěma otvory voda.

 

 

Se fakokoncovka zavede malým řezem do oka

Při operaci se fakokoncovka zavede malým řezem do oka. V předním pouzdru čočky je předem vytvořen kruhový otvor, kterým potom chirurg odstraňuje zkalené jádro čočky. Čočka se postupně pomocí několika dalších nástrojů (které na obrázku nejsou zobrazeny) štípe a dělí, jednotlivé fragmenty jsou ultrazvukem homogenizovány a pak odsávány dutým kmitajícím hrotem. Dvěma otvory v obalu koncovky je do oka doplňována voda.

Během operace je v oku ponecháno původní pouzdro čočky, které zůstává čiré i přes zkalování obsahu čočky při postupu šedého zákalu.

 

 

Přední segment oka.

Na obrázku je zobrazen přední segment oka, na kterém bylo otevřeno přední pouzdro oční čočky a její obsah již byl odstraněn ultrazvukovou fakoemulzifikací. Pouzdro se v oku takto ponechává, protože slouží jako prostor pro implantaci nové nitrooční čočky, která je vyrobena z umělé hmoty.

Umělá nitrooční čočka se do oka implantuje do pouzdra původní vlastní čočky. Během několika týdnů v oku pouzdro zvazivovatí a nová čočka je v oku stabilizována a pevně usazena.

Takto se vytvoří nový optický systém, který zajišťuje, že na sítnici dopadají paprsky do ohniska - vnímaný obraz je zaostřený.

 

 

Operační mikroskop

Celá operace se provádí pod operačním mikroskopem. Speciální operační mikroskop nejen zvětšuje obraz tak, aby detaily oka byly dobře viditelné a operace byla provedena co nejpřesněji, ale navíc zajišťuje zviditelnění jinak obtížně zobrazitelných struktur oka, zejména zadního pouzdra.

Chirurg by během operace neměl zadní pouzdro porušit. Pokud je v pouzdru příliš velká trhlina, nelze do oka novou čočku implantovat.

Na obrázku je vidět pouze optická část mikroskopu, celá optika je umístěna na masívním podstavci. Optikou lze pomocí nožních pedálů pohybovat tak, aby ve středu operačního pole byla ta oblast oka, kde chirurg právě operuje.

Oftalmologický operační mikroskop má na rozdíl od jiných speciální konstrukci optiky a osvětlení.

 

 

Tzv. koaxiální osvětlení pracovního pole

Základním principem je tzv. koaxiální osvětlení operačního pole, což znamená, že mikroskop je konstruován tak, že osa pohledu na oko je totožná s paprsky, které operační pole osvětlují. Toto je zajištěno speciálním systémem zrcadel a světlovodů.

Toto uspořádání umožňuje, že během operace, tak jak je postupně obsah čočky odstraňován, se v oku odkrývá reflex od pozadí, který u psů svítí žlutozeleně. Na pozadí tohoto reflexu jsou velmi dobře patrné struktury pouzdra, které chirurg nesmí porušit.

Operační mikroskop využívá stejný optický princip, který byl popsán u diagnosy šedého zákalu.